Här är några exempel på tjänster vi kan erbjuda ditt företag.

» Digital omställning och digitala flöden

» Löpande bokföring

» Bokslut

» Årsredovisning

» Deklaration

» Löner

» Nybildning

» Kundfakturering och reskontra

» Leverantörsbetalningar och reskontra

» Arkivering av fysiskt redovisningsmaterial via OCT

» Kontakt med myndigheter angående företagets ekonomiska situation

» Rådgivning

» Specialrapportering