Här är några exempel på tjänster vi kan erbjuda ditt företag.

» Löpande bokföring

» Bokslut

» Årsredovisning

» Deklaration

» Löner

» Nybildning

» Kundfakturering och reskontra

» Leverantörsbetalningar och reskontra

» Arkivering av hanterat redovisningsmaterial via OCT

» Kontakt med myndigheter angående företagets ekonomiska situation